Junioripolku / Junior path

TennisHedmanin Junioripolku

Junioripolkumme kulkee seuraavasti: superminit, minijuniorit, juniorit ja uusimpana kilparyhmä HedmanTeam. Junioripelaajan tulisi oppia iästä riippumatta tietyt asiat siirtyäkseen seuraavalle tasolle. TennisHedmanilla pelaa yli 200 junioria ikäryhmissä 4 – 17 v ja on erittäin tärkeää, että jokainen pelaaja löytää omantasoisensa ja omiin tarpeisiinsa ja motivaatioonsa sopivan ryhmän. Jotkut haluavat pelata kerran ja toiset jopa neljä kertaa viikossa. Me tarjoamme mahdollisuuden kaikkeen harrastamiseen.

Järjestämme säännöllisesti valmentajakoulutuspäiviä, joissa tavoitteena on entisestään kehittää ammattitaitoamme ja selkeyttää juniorityötämme ja junioripolkuamme. Motivoituneet ammattivalmentajamme soveltavat valmennusoppeja, joita käytetään myös kansainvälisissä huippuakatemioissa. Tavoitteena on, että jokainen pelaaja oppisi mahdollisimman nopeasti pelaamaan tennistä omantasoisensa pelaajan kanssa. Käytämme mm. eri pallo- ja kenttäkokoja riippuen junioriryhmän tasosta.

Tärkeänä asiana junioriyössämme on lasten liikkuminen. Olemme lisänneet tunneille paljon liikkumista, koordinaatiota ja motoriikkaa parantavia harjoituksia. Vauhti – Hauskuus – Oppiminen, siinä kiteytyy ajatuksemme niin juniori- kuin aikuistenniksessäkin.

Kauden aikana järjestämme vanhempainiltoja, joissa käymme läpi valmennusfilosofiaamme, junioripolkua, tapahtumia yms. Haluamme vanhempien olevan hyvin perillä lastensa harrastuksessa. Junioreiden pelipäivistä ja muista tapahtumista annetaan tietoa kauden aikana.

Järjestämme tennisleirejä kesällä ja koulun lomien aikoina. Intensiivisten leirien kautta tennistaidot kehittyvät huimasti ja juniorit solmivat ja syventävät ystävyyssuhteita tenniksen parissa.

Junioreilla on käytössään nettipohjainen paikkausjärjestelmä, jolloin pelaamattoman kerran voi paikata toisessa, saman tasoisessa ryhmässä. Superminien paikkaukset hoituvat TennisHedmanin toimiston kautta.

Superminijuniorit n. 4 – 7 v

 • Luodaan innostus lajiin
 • Saadaan ystäviä tenniksen parista
 • Harjoitellaan koordinaatiota, liikkumista ja keskittymistä
 • Opitaan tennislyöntien perusteet oikealla tekniikalla
 • Oppiminen hauskuuden ja onnistumisen kautta
 • Lapset jaetaan pienryhmiin iän ja pelitason mukaan
 • Palloina softikset ja punaiset pallot, pelikenttä on pieni

Minijuniorit n. 7 – 10 v

 • Tekniikan lisäksi treenataan myös taktiikkaa ja aloitetaan pisteiden pelaaminen
 • Yhdistellään erilaisia lyöntejä drillien ja pelitilanteiden kautta
 • Opetellaan suhtautumista voittamiseen ja häviämiseen ja opitaan vastustajan kunnioittamista
 • Pelataan myös ison verkon yli, kenttä on koko kenttää lyhyempi
 • Pallot ovat pääosin oranssitäpläiset

 Juniorit 10-17 v

 • Treenataan tavoitteellisemmin
 • Ryhmät jaetaan sekä pelitason että nuoren ambition mukaan
 • Pelataan koko kentällä ja palloina ovat vihreätäpläiset tai kovat pallot

Hedman Team (esikilpa/kilpa)

HedmanTeam on loistava vaihtoehto perusharrastajan ja kilpapelaajan välillä. Treenikertoja on useampi kerta viikossa (2-4) ja tekniikan lisäksi taktiikan osuus korostuu. Pelataan 1 – 1,5 tuntia kerrallaan. Treeneissä tehdään paljon lyöntidrillejä ja pelinomaisia harjoituksia, joista saa hyvän pohjan mahdollisiin kilpapeleihin. Harjoituksissa korostetaan kunnioitusta peliin, sääntöihin, vastustajaan sekä käsittelemään voittoja ja häviöitä. Teamissa saa treenata motivoituneiden jo kilpailemisesta kiinnostuneiden pelaajien kanssa, mutta säilyttäen myös muut harrastukset.  Valmentaja paneutuu jokaisen pelaajan yksilöllisiin tarpeisiin.

Tennisleirit

Tennisleireillämme valmentajat ovat TennisHedmanin kokeneita valmentajia ja niissä keskitytään pääasiassa vaan tennikseen.

Seuraava leiri on hiihtolomaleiri maanantaista perjantaihin 18.-22.2. klo 10-13 ja leirille voivat osallistua kaiken tasoiset pelaajat.

TennisHedman`s Junior path

Our Junior path has following categorys: superminisminijuniors,  juniors and our latest competing group HedmanTeam. It is required that a junior player will learn certain skills in order to continue to the next level. There are over 200 juniors at TennisHedman from age 4 to 17 and it is very important that every player finds the right group to suit their own level, needs and motivation. Some juniors want to play once a week and others even four times a week. We provide the opportunity for all forms of playing.

We train our coaches regularly and the aim is to constantly improve our professionalism and to develop our junior work and the path for juniors. We use coaching methods, which are practiced also in international tennis academies. Our goal is to teach every junior to rally with each other as soon as possible. We use different kind of balls and variety of different court sizes depending on the age and the level of the junior group.

One of the priorities in our junior work is movement. In our classes we have implemented lots of exercises, which improve movement and coordination. Speed Fun Learning, that summarizes our values and thoughts when it comes to junior as well as adult tennis.

During the season we arrange parent´s meetings, where we go through our coaching philosophy, the Junior path, junior events etc. We want parents to be informed about their child`s hobby. The information about gamedays and other events are given during the season.

We provide tennis camps during the summer and school holidays. During our intensive camps juniors tennis skills improve rapidly and at the same time the juniors build friendships with other players.

We have built a covering systemfor our players to make up their undone tennis lessons in other group of the same level. Cover lessons for Superminis are dealt through the TennisHedman office.

Superminijuniors,  4 – 7 years

 • Creates the enthusiasm towards tennis
 • Making new friends through playing tennis
 • Practicing coordination, movement and focus
 • Learning the basics of tennis strokes with the correct technic
 • Learning through fun exercises and games
 • The group is devided into smaller groups based on the age and the level of skills
 • The balls are soft balls and red balls, the court is smaller

Minijuniors,  7 – 10 years

 • In addition to right technic the juniors practice tactics and they start to play points
 • Combining different strokes by using drills and playing points
 • Learning to cope with winning and losing and learning respect the opponent
 • Practicing also with a regular net, the court is made shorter than the original
 • Mainly orange dot balls are used

Juniors, 10-17 years

 • Training is more goal oriented
 • The groups are found based on the level and the ambition of the junior
 • Juniors play on the whole court and the balls are green dot balls or normal hard balls

 Hedman Team (pre-competition/competition)

Hedman Team is a great option for a junior, who wants to train more than once a week and maybe even start competing. Training sessions are held several times a week (2-4) and along with learning technic, we emphasize on tactics. Juniors play 1-1,5 hours per lesson. The practice includes lots of hitting drills and games and the player gets a good base for possible competitions in the future. We emphasize on respecting the game and the rules and the opponent and dealing with wins and losses. In Hedman Team the juniors have the opportunity to play with other motivated players and still, making it possible to have also other hobbies. In Hedman Team the coach will concentrate on every player`s personal needs.

Tennis camps

Our professional and motivated coaches will be coaching in our tennis camps. The next camp will take place on Monday to Friday 18.-22.2. , 10-13  and all levels of players are mostly welcome!

Lue myös nämä