Rekisteriseloste

Tenniskoulu Hedmanin henkilötietolain (523/1999, 10 §) mukainen rekisteriseloste.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Tenniskoulu Hedman Oy
Kutomokuja 4, 00380 Helsinki

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Sanna Hedman
Kutomokuja 4, 00380 Helsinki
sanna.hedman@tennishedman.fi
040 537 3262

3. REKISTERIN NIMI

TennisHedmanin asiakasrekisteri.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Tiedottaminen, markkinointi ja laskujen lähettäminen.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Nimi
Sähköposti
Osoite (niiltä, jotka sen ovat antaneet)
Syntymäaika (vain lapsilta, jotta saadaan jaettua ikäryhmiin)
Puhelinnumero (niiltä, jotka sen ovat antaneet)

6. SÄÄNNÖN MUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaiden ilmoittautumistiedot.
Asiakas on pyytänyt meitä lisäämään itsensä rekisteriin.
Arvonnat tai asiakaskyselyt, joissa asiakas on antanut suostumuksensa tietojensa keräämiseen.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä käytetä muuhun kuin TennisHedmanin em. tarkoituksiin.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSET PERIAATTEET

Tietoja säilytetään vain sähköisessä muodossa, asianmukaisesti suojatussa järjestelmässä. Tietoihin pääsee käsiksi vain TennisHedmanin avainhenkilöt.